Üniversitemizdeki fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, bu kapsamındaki patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi bu modül altında yürütülecektir.

AMAÇLARIMIZ

  • Üniversite içinde FSMH konusunda bilinçlendirme yaratılması ve farkındalığın oluşturulması,
  • Üniversite içinde FSMH ile ilgili yenilikçi ekosistemin oluşturulması ve destek mekanizmasının geliştirilmesi,
  • Üniversitelerde Fikri Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi,
  • Akademisyenlerin ileri teknolojilerde daha fazla buluş ve inovatif çalışma ortaya çıkarabilmelerinin sağlanması,
  • Patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi sürecinde araştırmacılara gerekli olan bilgi, doküman ve süreç içerisinde gerekli olan diğer hizmetlerin sağlanması,
  • Fikri ve Sınai mülkiyet haklarının tanınması ve lisanslama hizmetleriyle birlikte; araştırma-geliştirmenin özendirilip teknik bilgilerin değerlendirilerek yaygınlaşması,
  • Araştırmacıların buluşlarının korunması ve ödüllendirilmesi,
  • Genel ekonomik açıdan yaratılan yerli know-how’ların kalkınma sürecine olumlu katkılarda bulunmasıyla birlikte teknoloji transferine imkan sağlanmasıdır.

E-bültenimize kaydolarak tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz

© Cumhuriyet Teknokent - 2019