Kuluçka

Girişimci adaylarının teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmeleri,

Bu iş fikirlerini ürüne/hizmete dönüştürüp pazara sunmalarını sağlamak,

Ar-Ge fikri olan akademisyen ve öğrencileri, söz konusu fikirlerinin projelendirilmesi, pazarlama, hukuk ve idari işlemler gibi konularda danışmanlık, eğitim vb. hizmetler vermek,

Bunlarla birlikte ücretsiz ve indirimli yer tahsisleri de sağlanmak Cumhuriyet Teknokent Kuluçka Merkezinin temel görevleridir.

Üniversite ve paydaşlar arasında girişimcilik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması,

Girişimcilikle ilgili yeni programların oluşturulması ile girişimciliğin artırılması,

Start-up (başlangıç) firmalarının kurulması ve inovatif ürün geliştiren firmaları ortaya çıkarma faaliyetleri,

Girişimcilerin firma kurmasını kolaylaştırıcı hukuki işlemler,

İş geliştirme ve pazarlama konularında danışmanlıklar,

Çekirdek sermayeye ve diğer yatırım imkanlarına erişimi kolaylaştırıcı hizmetler,

Ön kuluçka, kuluçka hizmetleri, iş rehberliği hizmetleri, hızlandırma programları ve girişimcilik eğitimleri,

Yenilikçi bir ürün ve/veya üretim yöntemi fikrine sahip girişimci adayları, ön kuluçka merkezinde proje önerilerini değerlendirmek ve desteklemek,

Akademisyen ve öğrenci / mezun girişimcilerinin AR-GE fikirlerini hayata geçirmelerini olanak sağlayan Kuluçka Merkezi destekleri,

Teknokent kapsamındaki firmalarda öğrencilere yönelik staj/yarı zamanlı çalışma imkanları oluşturulması,

Sekretarya ve destek hizmetlerinin sunulması, donanım ve yazılımlara erişimin sağlanması.

Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize edilmesi,

İlgili eğitim, seminer ve atölyelerin düzenlenmesi,

Yönetim desteği, kritik iş ve teknik desteklerin verilmesi,

Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinin sağlanması,

Şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda desteklerin sağlanmas,.

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetleri ile ilgili finansmana erişim konusunda danışmanlık sunulması ve mevcut programlara yönlendirilmesi veya uygun yapılar ile bir araya gelinmesine destek olunması,

Kuluçka firmalarının kendi aralarında ve bölgede yerleşik diğer firmalarla etkileşim ve işbirliklerinin sağlanması.

Kuluçka merkezindeki her bir firma için tamamen ya da kısmen ayrıştırılmış ofis alanlarının oluşturulur.

Ofis imkanı, mobilya ve ekipman sağlanması, ihtiyaç duyulan altyapının ve ortak mekanların oluşturulması,

Ar-Ge projesi süresi esas alınarak kuluçka firmalarına en fazla 36 aya kadar yer tahsis edilir.
6 aylık süre boyunca ücretsiz ofis alanıyla birlikte genel giderlerin (internet, elektrik, temizlik vs.) de karşılandığı Ön Kuluçka ’da girişimciler, Cumhuriyet Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi’nin de destekleriyle fikirlerini ya da projelerini geliştirmeye çalışacaklar.

Desteklerimiz Nedir?

Bu kapsamda Teknoloji Transfer Ofisi ücretsiz olarak fikri mülkiyet, şirketleşme, yatırımcılarla ilişkiler, hibe programlarından yararlanma konularında danışmanlık ve mentorlük sağlayacak olup 6 ayın sonunda şirket kurmak isteyen girişimciler Kuluçka ‘ya transfer olabilecekler.

İş fikri ya da projesi olan herkesi Ön Kuluçka ’ya başvurmaya davet ediyoruz.

Girişimciler genellikle bilgi eksikliği ve tecrübeden yoksun olarak faaliyetlerine başlamakta olduklarından, buna bağlı olarak başlangıç aşamasındaki engellerle başa çıkmakta zorlanmaktadır.

Bu aşamada Cumhuriyet Teknokent Kuluçka Merkezi yanınızdadır.

Girişimler için en zor ve en kırılgan dönem olan başlangıç aşamasında girişimin hayatta kalabilmesine, gelişebilmesine ve büyümesine yardımcı olmak için verdiğimiz rehberlik ile girişimcinin hayatta kalmasına destek oluyoruz. Çok kısa ifade etmek gerekirse kuluçka merkezimiz girişimcinin ilk aşama rehberiyiz.

Kuluçka merkezimizin en önemli yan faydalarından birisi de; birçok girişimcinin aynı çatı altında faaliyet göstermesinden kaynaklanan gerek teknik anlamda gerekse sosyal anlamda önemli bir sinerji oluşturma kapasitesinin bulunmasıdır.

Başvuru Şartları

Başvuru sahibi, örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun veya bir yıl içinde (2017- 2018 öğretim yılı sonunda) mezun olabilecek durumdaki öğrenci olmalıdır.

Başvuru sahibinin, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini, ön başvuru tarihinden en çok on yıl öncesinde almış olması gerekmektedir.

Başvuru sahibi, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olabilir.

Başvuru sahibi daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. aşama kapsamında sermaye desteği almamalıdır.

Başvuru sahibi, herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamalıdır.

Bireysel ya da takımlar halinde başvuru yapılabilir. Takım olarak yapılan başvurularda takım adına takım lideri başvuru yapmalıdır. (Başvuru formuna başvuru sahibi dışında en fazla 3 takım üyesinin bilgisi girilmelidir)

Takım olarak başvuru yapılması durumunda bir kişi, birden fazla takıma üye olamaz. Aksi durumda her iki başvuru da geçersiz sayılır.

Ön kuluçka merkezine, yenilikçi ve teknoloji tabanlı bir iş fikri ile başvuru yapılmalıdır. Farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunulamaz.

ONLİNE ÖN KULUÇKA BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
ONLİNE KUBİK KULUÇKA BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Ön kuluçka nedir?

Ön kuluçka merkezi, iş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan henüz şirketleşmemiş girişimcilere, fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi amacıyla danışmanlık, mentorluk ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini içeren yapıları ifade etmektedir.

Ön kuluçkaya kimler başvurabilir?

Üniversite öğrencisiyseniz ve gelecekte kendi işinizi kurmak istiyorsanız başvuru yapabilirsiniz.

Fakat kuracağınız işin Pazar payı, piyasa şartları ve en önemlisi ise bilgi ve deneyim eksikliği yaşıyorsunuz. İşte bu sorunların yaşandığı noktada Cumhuriyet Teknokentte kurulan ön kuluçka merkezi devreye giriyor.

Ön kuluçka/kuluçka merkezine ne zaman başvurabilirim?

Ön kuluçka/Kuluçka Merkezi başvurular dönemlik olmayıp her zaman başvuruya açıktır.

Kuluçka değerlendirme ölçütleri nelerdir?

Proje fikrinin öncelikle tematik alanları ile örtüşmesi, projenin teknik yönü, teknolojik boyutu ve AR-GE niteliği, pazar ihtiyaç durumu, ticarileşebilirliği, proje ekibinin yetkinliği ve projenin finansal boyutu göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır.

Ön kuluçka/kuluçka bulunma süremiz ne kadardır?

Ön Kuluçka Merkezi 6 aylık sözleşme imzalanır ve ikinci 6 aylık dönem için uzatma dilekçenizin değerlendirilmesi sonucuna göre 6 aylık süre tahsisi yapılır.

Kuluçka Merkezi için ise 36 ay boyunca yer alınabilir.

Girişim kaç kişiden oluşmalıdır?

Girişim en az 1, en fazla 4 kişilik ekipten oluşabilir. Eğer girişiminizde 4 kişiden fazla ekip üyeniz var ise, sadece 4 kişiyi bildirebilirsiniz. Cumhuriyet Teknokent Kuluçka Merkezinin kapasitesini verimli bir şekilde tüm girişimlerin kullanabilmesi için ekip üye sayısında sınır bulunmaktadır.

Tek başıma başvuru yapıyor olmam, kabul aşamasında bana dezavantaj yaratır mı?

Jüriler projenizi değerlendirirken elbette grup üyesinin/üyelerinin yetenek ve yeterliliklerini de kıstas almaktadır. Bu kapsamda tek başınıza başvurmanız mümkündür ve reddedilmeniz için tek başına yeterli gerekçe değildir. Ancak tek kişilik bir projenin disiplinler arası yönetiminde sıkıntı yaşamayacağınıza dair ikna edici gerekçelerinizi sunmanızda fayda vardır.

Grup olarak birden fazla proje ile başvurabilir miyim?

Evet, birden fazla proje ile başvurabilirsiniz.

Üye olarak birden fazla grupta yer alıp, farklı gruplarla ve projelerle başvurabilir miyim?

Hayır, üye olarak hangi grupta yer alacağınıza baştan karar vermeniz gerekmektedir.

Cumhuriyet Teknokent Kuluçka Merkezine katılmak için yaş sınırı var mıdır?

En az lisans öğrencisi olunduğu sürece bir sorun bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Teknokent Kuluçka Merkezine kabul edildikten sonra girişimci gruptan bazı üye veya üyeler ayrılırsa ne olur?

Cumhuriyet Teknokent Kuluçka Merkezi kabul edilirken başvurunuz kapsamında yapılan değerlendirmede ‘grup üyeleri’ de birer kriter olduğu için, siz grup üyelerini çıkararak belki de kabul edilme sebebinizi değiştirmiş olursunuz. Nasıl ki başvurduktan sonra projenizi değiştiremezseniz, başvurduktan sonra üyelerinizi de değiştiremezsiniz. Ancak kişisel ve mecburi bazı gerekçeleriniz varsa, sunacağınız dilekçe ile durumunuzu açıklamanız gerekir. Ancak sizce çok geçerli bir nedeni olsa da bu, gerekçenizin kabul edileceği anlamına gelmez. Grup üyelerindeki azalma ve çoğalmalar diskalifiye edilmenize yol açabilir.

Cumhuriyet Teknokent Kuluçka Merkezinden grup olarak ayrılabilir miyiz?

Evet, grup olarak tüm haklarınızdan vazgeçip ayrılabilirsiniz. Ancak sizin yerinize bu mekanizmadan faydalanacak başka bir grubun en baştan seçilmesine engel olmuş ve kendi hakkınızı da değerlendirememiş olursunuz.

Ben çalışıyorum. Ön Kuluçka'yı ne zaman kullanabilirim?

Çalışan veya öğrenci olan girişimcilerin de faydalanabilmesi için Ön Kuluçka 7/24 açık olacaktır.

Geçmişte veya eşzamanlı olarak başka bir yarışmaya/merkeze/destek mekanizmasına katıldığım projeyle Cumhuriyet Teknokent Kuluçka Merkezine de başvurabilir miyim?

Evet, bu bilgiyi başvuru formunda vermek koşuluyla başvurabilirsiniz.

Başka bir yarışmadan ödül kazansam da kazanamasam da Cumhuriyet Teknokent Kuluçka Merkezine de başvurabilir miyim?

Evet, bu bilgiyi başvuru formunda vermek koşuluyla başvurabilirsiniz.

Projemizin Fikri Mülkiyet Hakları kime ait olacaktır?

Projenizin Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) grubun tüm üyelerine aittir. Grubun kurulma aşamasında grup üyeleri arasında yapılmış özel bir sözleşme var ise, FMH grup üyelerinin sadece bir kısmına da ait olabilir. Böyle bir durum söz konusu ise, Başvuru Formunda belirtilmesi gerekmektedir. Ancak, FMH’nin ön kuluçka/kuluçka süreci boyunca grup üyelerine ait olması, sonrasında devredilemeyeceği veya satılamayacağı anlamına gelmez. Bu konu TBG yönetimi onayına sunulmak kaydı ile, girişimci grubun takdirindedir.

Cumhuriyet Kuluçka Merkezi Ön Kuluçka da ofis sahibi oldum. Bu benim vergi muafiyeti sahibi olmama yeterli olabilir mi?

Maalesef vergi muafiyeti için yeterli değildir. Teknokent firması olmak isteyen girişimcilerin Cumhuriyet Teknokent’e ilgili konu hakkında başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sivas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.

Yenişehir Mahallesi Kardeşler Caddesi No: 7/2 (B Blok)

Sivas, TÜRKİYE

kulucka@cumhuriyetteknokent.com

0 (346) 217 1678

E-bültenimize kaydolarak tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz

© Cumhuriyet Teknokent - 2020