KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

Cumhuriyet Teknokent KOSGEB Paydaşı olarak KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 27 Mart 2018 tarihinde düzenlenen “İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerin Belirlenmesi Çalıştayı” na şehrimiz ve Cumhuriyet Teknokent firmaları adına katılım sağlamıştır. 

81 ilden paydaş kuruluşların katılımcılarından oluşan 81 İl Çalışma Grubu, Ek’teki 26 NUTS Düzey 2 bölge merkezinde bir araya gelerek KOSGEB tarafından belirlenecek metodoloji ve veri setlerinin yardımıyla kendi illerini rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerini belirlemek amacıyla düzenlenen çalıştay etkin ve verimli bir şekilde tamamlanmıştır. 

Çalıştay sonucunda belirlenecek imalat sanayi sektörleri için, KOSGEB KOBİGEL Destek Programı kapsamında “İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin Desteklenmesi” konulu proje destek programı tasarlanacak ve ilan edilecektir.