Üniversitemiz Akademisyenleri ve Öğrencileri, 2018 Yılında da Cumhuriyet Teknokent’te şirketlerini Kurmaya Davet Ediyor.

Üniversitemiz Akademisyenleri ve Öğrencileri ile yeni girişimcilerimiz 2018 Yılında da Cumhuriyet Teknokent’te şirketlerini Kurmaya Davet Ediyor.

Cumhuriyet Teknokent, üniversitelerde üretilen bilginin ticarileşmesi ve Türkiye ekonomisine kazandırılması adına önemli görevler üstlenmektedir. Akademisyenlerin şirket kurabilecekleri tek platform, teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı gereği teknoparklar olup Öğretim elemanları teknoparklarda kurdukları şirkette, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalışabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların, bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır. Öğretim elemanları üniversite yönetim kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını, ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

Teknoparklarda kurulan firmalar için personel maaşlarında gelir vergisi muafiyeti bulunmaktadır. Ayrıca, yazılım geliştiren firmalar için burada üretilen yazılımlardan KDV'siz satış imkanı ile nitelikli personel istihdamında sigorta işveren payının yarısının karşılanması söz konusudur.Akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi ülkemizin ekonomik anlamda kalkınmasına katkıda bulundukları için teşekkürlerimizi sunuyor, Cumhuriyet Teknokent’e hoş geldiniz diyoruz...