Destek programlarında Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

Türkiye’nin köklü üniversitelerinden olan Cumhuriyet Üniversitesi’nde araştırma projelerinin sayısını arttırmak ve geniş kapsamlı projelerin yürütülmesini sağlamak için ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından faydalanmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Cumhuriyet Teknoloji Transfer Ofisi olarak araştırma projelerine destek veren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla Cumhuriyet Üniversitesi arasında bir köprü olarak bu fonlardan etkin bir şekilde yararlanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Proje başvurusu için uygun olabilecek programların belirlenmesi ve proje başvurusunun hazırlanmasından projenin sonlandırılmasına kadar yaşam döngüsü boyunca proje yürütücüsü ve personeline idari ve finansal her konuda destek veriyoruz. Bu alanda verdiğimiz hizmetler;

Destek Programlarının Etkileri

Firmaların;

Devlet Ar-Ge Destekleri

Bazı TÜBİTAK Destekleri

 
KOSGEB Destekleri