Cumhuriyet Teknokent

Kuruluş

Cumhuriyet Teknokent; Cumhuriyet Üniversitesi , Sivas Valiliği, Sivas Belediye Başkanlığı, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı ve Bilkent Üniversitesi'ne bağlı Ankara Cyberpark işbirliğiyle 7 Eylül 2007’de kurulan bir bilim ve teknoloji parkıdır. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatı kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir.


Yerleşke

Cumhuriyet Teknokent  toplamda 91.476 m2'lik bir alanda kurulmuş olup 8491 m2'lik kapalı alana sahiptir. Bünyemizde firmalarımız için 100 adet ofisimiz bulunmaktadır.

91.476 m2

TOPLAM ALAN

8.491 m2

KAPALI ALAN

100

OFİS

10.000 m2

YEŞİL ALAN

300

ARAÇ OTOPARKI

FİRMALAR İÇİN HOBİ BAHÇE ALANI

Fotoğraf Galerisi


Amacımız

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin amacı, ülke sanayinin uluslar arası piyasalarda rekabet edebilir duruma gelmesi ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulabilmesi için teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

 

37

TOPLAM FİRMA

12

SPIN-OFF

9

ÖN KULUÇKA


Misyonumuz


Yönetim Kurulu

Cumhuriyet Teknokent A.Ş. görev ve sorumluluklarını Yönetim Kurulu ve yöneticileri aracılığıyla yerine getirir.Cumhuriyet Teknokent yönetim kurulu tarafından belirlenen politikalarının ve bu politikalara ait stratejilerin geliştirilmesinden ve programların uygulanmasından sorumludur.


Ortaklarımız