BAŞVURU SÜRECİ

ÖN BAŞVURU

Akademisyenler ar-ge/inovasyon/yenilik niteliği olan bir proje ile başvuru yapabilmektedirler. Ön başvurularını web sitemiz üzerinden online olarak, teknokent yönetim ofisine müracaat ederek veya ön başvuru formunu doldurup fakslayarak yapabilirler. Yapılan ön başvuru sonrası akademisyenler ile görüşme yapılır ve başvurunun eksik kısımları tamamlanır. Ön Başvuru, Cumhuriyet Teknokent bünyesinde faaliyette bulunmak isteyen akademisyenlerimiz için Esas Başvuru sürecini hatasız, hızlı ve etkin bir şekilde tamamlamaları için yapılan bir danışmanlık aşamasıdır. Ön Başvurunun amacı akademisyenlerimizin Cumhuriyet Teknokent bünyesine dahil olmasında kanuni bir sakınca bulunup bulunmadığı ve formların şeklen ve içerik olarak doğru doldurulmuş olmasından emin olmaktır.  Ön Değerlendirme sonucu Cumhuriyet Teknokent Yönetimince akademisyene bildirilir. Değerlendirme kurulu tarafından incelenen ve kabul edilen projeler için esas başvuru süreci başlatılır. Cumhuriyet Teknokent'e Ön Başvuru ücretsiz olup aşağıda yer alan form aracılığı ile yapılmaktadır. Formların doldurulması ile ilgili her türlü sorunuz için Cumhuriyet Teknokent hizmetinizdedir.
Ön Başvuru Formunu Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız!

(Formu Doldurduktan Sonra Lütfen Bize E-Posta veya Faks Yolu İletiniz)

Esas Başvuru aşamasına geçebilmek için her şeyden önce “Ön Başvuru” aşamasının eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir. Ön Başvuru işlemi tamamlanıp onaylandıktan sonra, esas başvuru işlemlerine geçilir.

 
ESAS BAŞVURU SÜRECİ
Ön başvuru aşamasını başarıyla geçen akademisyenlerimizden Esas Başvuru Dosyalarını hazırlamaları istenir. Esas başvuru dosyasını hazırlaması istenen akademisyenlerimizin proje değerlendirme bedelini aşağıda bilgileri verilen şirketimiz hesabına yatırmalarını takiben hakem değerlendirme süreci başlatılır. Hakem değerlendirmesi sonucunda Ar-Ge içeriğinin uygun/yeterli olmaması nedeni ile reddedilen projeler Cumhuriyet Teknokent' e kabul edilmezler. Ancak hakem önerileri doğrultusunda projede belirtilen düzenlemeleri yapmaları halinde değerlendirme süreci yeniden başlatılabilir.  

Esas başvuru dosyasını eksiksiz teslim eden akademisyenlerin projeleri Cumhuriyet Teknokent Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek olan ikisi akademisyen biri sektör uzmanı hakemler tarafından değerlendirilir. Kuluçkaya uygun olarak kabul edilen projeler de ise konusunda uzman bir öğretim elemanı ve en az bir üyeli "Proje Değerlendirme Komisyonu" ile projeler  değerlendirilir. Cumhuriyet Teknokent Değerlendirme Komisyonu, gerekli durumlarda akademisyenlerimizi Cumhuriyet Teknokent'e davet ederek sunum yapmalarını isteyebilir. Değerlendirilmesi yapılan proje dosyalarının nihai sonuçları akademisyenlerimize bildirilir.

Başvurusu kabul edilen akademisyenlerimizden, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik kapsamında; Üniversite Yönetim Kurulu' nda görüşülüp karara bağlanmak üzere bölüm başkanlığına başvuru yapmasına dair üst yazı ile bildirimde bulunulur. Üniversite Yönetim Kurulu' ndan izin alındıktan sonra, akademisyen Cumhuriyet Teknokent bünyesinde firma kurulumu gerçekleştirir ve ofis tahsisi yapılarak firma adına kira sözleşmesi düzenlenir. Akademisyen kurduğu firma ile Teknokent bünyesinde çalışmalarına başlar. Kurulacak firmanın merkezi Teknokent olacağından tekrar şube açma işlemine gerek olmayacaktır.    

  
1. Akademisyen Cumhuriyet Teknokent A.Ş' ye ait aşağıdaki banka hesabına 400,00 TL esas başvuru ücretini yatırır.

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HESABI
HESAP SAHİBİ   :
 Sivas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.
BANKA ADI        : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI (TÜRK LİRASI)

ŞUBE ADI           : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ /SİVAS
IBAN NUMARASI : TR17 0001 5001 5800 7301 0855 55

2. Yatırılan ücrete ait dekont ile birlikte taahhütname doldurularak idari işlemler birimine elden teslim edilir. Firmaya ait varsa kurumsal logolar Dijital Ortamda teslim edilir.
3. (01.01.2017 tarihinden itibaren) Bu aşamada başvuru sahibine http://basvuru.cumhuriyetteknokent.com web adresine girip başvurusunu yapabilmesi için kullanıcı adı ve şifre verilmektedir. Bunun için başvuru sahibinin geçerli bir e-posta adresi beyan etmesi gerekmektedir.
4. Akademisyen tarafından tamamlanan Esas Başvuru işlemi yapılan inceleme sonucunda gereken eksik evraklar, ilave edilmesi gereken teknik detaylar belirlenir. Akademisyene uyarı yapılarak düzeltmelerle esas başvuru işlemleri tamamlanması istenir.
5. Girişi tamamlanmış esas başvurusuna ait dosya, çıktı alınır ve akademisyen tarafından her sayfası imzalanarak(şirketler için kaşeli) idari işlem birim personeline teslim edilir.
6. Esas Başvuru, değerlendirme kurulunda kabul, revizyon ve red kararı ile sonuçlanabilir.
7. Üniversite Yönetim Kurulu izni sonrasın kurulumu gerçekleştirilecek olan şirketin Cumhuriyet Teknokent'te kiralanacak ofis adresli evrakları akademisyen tarafından idareye teslim edilir. Bu evraklar teslim edilmeden kira sözleşmesi yapılmaz ve anahtar teslim edilemez.
8. Revizyon ve red kararı alınan projeler için sonraki değerlendirme kurulunda görüşülmek üzere revize başvurular teslim alınır.

9. Kira sözleşmesi yapılan Girişimci Firma kira aidatlarını Cumhuriyet Teknokent' e ait aşağıdaki banka hesabına yatırır.

 

CUMHURİYET TEKNOKENT KİRA VE AİT HESABI
HESAP SAHİBİ    :
 Sivas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.
BANKA ADI        : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI (TÜRK LİRASI)
ŞUBE ADI           : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ /SİVAS
IBAN NUMARASI : TR96 0001 5001 5800 7287 7448 87

Not: Tüm esas başvurular online olarak yapılmak zorundadır, yazılı başvurular kabul edilmemektedir.