BAŞVURU SÜRECİ

ÖN BAŞVURU

Tüzel kişiler ar-ge/inovasyon/yenilik niteliği olan bir proje ile başvuru yapabilmektedirler. Ön başvurularını web sitemiz üzerinden online olarak, teknokent yönetim ofisine müracaat ederek veya ön başvuru formunu doldurup fakslayarak yapabilirler. Yapılan ön başvuru sonrası tüzel kişi yetkilisi ile görüşme yapılır ve başvurunun eksik kısımları tamamlanır. Ön başvuru, Cumhuriyet Teknokent bünyesinde faaliyette bulunmak isteyen tüzel kişilerin esas başvuru sürecini hatasız, hızlı ve etkin bir şekilde tamamlamaları için yapılan bir danışmanlık aşamasıdır. Ön başvurunun amacı başvuru sahibi tüzel kişiliğin Cumhuriyet Teknokent bünyesine dahil olmasında kanuni bir sakınca bulunup bulunmadığı ve formların şeklen ve içerik olarak doğru doldurulmuş olmasından emin olmaktır.  Ön değerlendirme sonucu Cumhuriyet Teknokent yönetimince firma yetkilisine bildirilir. Değerlendirme kurulu tarafından incelenen ve kabul edilen başvurular için esas başvuru süreci başlatılır. Cumhuriyet Teknokent' e ön başvuru ücretsiz olup aşağıda yer alan form aracılığı ile yapılmaktadır. Formların doldurulması ile ilgili her türlü sorunuz için Cumhuriyet Teknokent hizmetinizdedir.

Esas Başvuru aşamasına geçebilmek için her şeyden önce “Ön Başvuru” aşamasının eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir. Ön Başvuru işlemi tamamlanıp onaylandıktan sonra, esas başvuru işlemlerine geçilir.

Ön Başvuru Formunu Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız!
(Formu Doldurduktan Sonra Lütfen Bize E-Posta veya Faks Yoluyla İletiniz)


ESAS BAŞVURU SÜRECİ
Ön Başvuru işlemini başarıyla geçen tüzel kişilerden
 Esas Başvuru Dosyalarını hazırlamaları istenir. Esas başvuru dosyasını hazırlaması istenen tüzel kişilerin proje değerlendirme bedelini aşağıda bilgileri verilen şirketimiz hesabına yatırmalarını takiben hakem değerlendirme süreci başlatılır. Hakem değerlendirmesi sonucunda Ar-Ge içeriğinin uygun/yeterli olmaması nedeni ile reddedilen projeler Cumhuriyet Teknokent' e kabul edilmezler. Ancak hakem önerileri doğrultusunda projede belirtilen düzenlemeleri yapmaları halinde değerlendirme süreci yeniden başlatılabilir.   

Esas başvuru dosyasını eksiksiz şekilde teslim eden tüzel kişilerin projeleri Cumhuriyet Teknokent değerlendirme kurulu tarafından belirlenecek olan hakemlerce değerlendirilmektedir. Hakemlerin ikisi akademisyen biri sektör uzmanı olarak belirlenir. Bununla birlikte Kuluçkaya uygun girişimcilere ait projeler ise konusunda uzman bir öğretim elemanı olmak üzere en az bir üyeli "Proje Değerlendirme Komisyonu" ile projeler değerlendirilir. Cumhuriyet Teknokent Değerlendirme Komisyonu, gerekli durumlarda proje sahibi firma yetkililerini Cumhuriyet Teknokent'e davet ederek sunum yapmalarını isteyebilirler. Değerlendirilmesi yapılan proje dosyalarının nihai sonuçları  firma yetkilisine bildirilir. Proje Değerlendirme sürecinin tamamlanması ile Cumhuriyet Teknokent bünyesinde ofis tahsis edilerek kira sözleşmesi düzenlenir. Kira sözleşmesi imzalandıktan sonra tüzel kişiliğin ya merkezi Cumhuriyet Teknokent ofisine taşınır ya da Cumhuriyet Teknokent ofisi şube olarak gösterilir. 

 

1. Tüzel kişi yetkilisi Cumhuriyet Teknokent' e ait aşağıdaki banka hesabına 500,00 TL esas başvuru ücretini yatırır.

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HESABI
HESAP SAHİBİ    :
 Sivas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.
BANKA ADI        : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI (TÜRK LİRASI)
ŞUBE ADI           : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ /SİVAS
IBAN NUMARASI : TR17 0001 5001 5800 7301 0855 55

2. Yatırılan ücrete ait dekont ile birlikte taahhütname doldurularak idari işlemler birimine elden teslim edilir. Eğer varsa, tüzel kişiliğe 
ait kurumsal logolar Dijital Ortamda teslim edilir.
3. Bu aşamada tüzel kişi yetkilisi http://basvuru.cumhuriyetteknokent.com (01.03.2017 tarihinden itibaren) web adresinde giriş başvurusunu yapabilmesi için kullanıcı adı ve şifre verilmektedir. Bunun için tüzel kişi yetkilisinin geçerli bir e-posta adresi beyan etmesi gerekmektedir.
4. Tüzel kişi yetkilisi tarafından tamamlanan esas başvuru işlemi yapılan inceleme sonucunda, varsa eksik evraklar, ilave edilmesi gereken teknik detaylar belirlenir. Yetkiliye  düzeltmelerle esas başvuru işlemlerini tamamlamaları hususunda bildirimde bulunulur.
5. Girişi tamamlanmış esas başvurusuna ait dosya, çıktı alınır ve tüzel kişi firma yetkilisi tarafından her sayfası imzalanarak(şirketler için kaşeli) idari işlem birim personeline teslim edilir.
6. Esas Başvuru, değerlendirme kurulunda kabul, revizyon ve red kararı ile sonuçlanabilir.
7. Kabul kararı alınan projeler için, Cumhuriyet Teknokent'e kiralanacak ofis adresli evraklar tüzel kişi yetkilisi tarafından idareye teslim edilir. Bu evraklar teslim edilmeden kira sözleşmesi yapılmaz ve anahtar teslim edilemez.
8. Revizyon ve red kararı alınan projeler için sonraki değerlendirme kurulunda görüşülmek üzere revize başvurular teslim alınır.

9. Kira sözleşmesi yapılan Girişimci Firma kira aidatlarını Cumhuriyet Teknokent' e ait aşağıdaki banka hesabına yatırır.

CUMHURİYET TEKNOKENT KİRA VE AİT HESABI
HESAP SAHİBİ    :
 Sivas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.
BANKA ADI        : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI (TÜRK LİRASI)
ŞUBE ADI           : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ /SİVAS
IBAN NUMARASI : TR96 0001 5001 5800 7287 7448 87

Not: Tüm esas başvurular online olarak yapılmak zorundadır, yazılı başvurular kabul edilmemektedir.