Sinai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka ve Patent Mevzuatındaki Değişiklikler ve Uygulamadaki Yenilikler Sempozyumuna Cumhuriyet Teknokent TTO Olarak Katılımlarımızı Gerçekleştirdik...

Cumhuriyet Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’nda

1 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen ‘’Sınai Mülkiyet Kanununu Kapsamında Marka ve Patent Mevzuatındaki Değişiklikler ve Yenilikler’’ adlı sempozyuma katıldık..