Destek programlarında Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

Türkiye’nin köklü üniversitelerinden olan Cumhuriyet Üniversitesi’nde araştırma projelerinin sayısını arttırmak ve geniş kapsamlı projelerin yürütülmesini sağlamak için ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından faydalanmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Cumhuriyet Teknoloji Transfer Ofisi olarak araştırma projelerine destek veren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla Cumhuriyet Üniversitesi arasında bir köprü olarak bu fonlardan etkin bir şekilde yararlanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Proje başvurusu için uygun olabilecek programların belirlenmesi ve proje başvurusunun hazırlanmasından projenin sonlandırılmasına kadar yaşam döngüsü boyunca proje yürütücüsü ve personeline idari ve finansal her konuda destek veriyoruz. Bu alanda verdiğimiz hizmetler;

 • Destek programları hakkında üniversite içinden ve dışından katılımcılara sürekli ve etkin bilgilendirme yapılması (bilgi günleri, proje pazarları, seminerler)
 • Geliştirilen proje sayısını artırmaya yönelik hizmetler (kapasite geliştirme, eğitimler, danışmanlık, seminerler, konsorsiyum odaklı toplantılar)
 • Etkin proje uygulama becerisi geliştirmeye yönelik hizmetler (eğitimler, danışmanlık, finansal yönetim desteği)
 • İdari ve finansal yönetim desteği

Destek Programlarının Etkileri

 • Ar-Ge kültürü ve Ar-Ge yapılanmasının oluşturulması,
 • Proje ve kaynak yönetimi yeteneğinin kazanılması,
 • Üniversite-Sanayi işbirliğinin oluşturulması,
 • Ar-Ge yapabilmenin ve başarabilmenin verdiği moral ve özgüven,
 • Ticari başarı,
 • İthalatı azaltan yerli ürünler geliştirilmesi,
 • Yeni açılım olanakları,
 • Nitelikli işgücü istihdamının artırılması.

Firmaların;

 • Rekabet güçlerini artırarak daha çok ihracat yapmaları,
 • Bilgi kazanımlarını geliştirerek bilginin kalıcılığının ve sürekliliğinin sağlanması,
 • Üretim teknolojilerini geliştirilerek, verimliliklerini ve üretim kalitelerini artırmaları,
 • Desteklenen projelerini ücretsiz izleterek kendisi adına teknik ve mali anlamda disiplin sağlaması.

Devlet Ar-Ge Destekleri

 • KOSGEB
 • TÜBİTAK
 • SAN-TEZ

Bazı TÜBİTAK Destekleri

 • 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı
 • 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
 • 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

KOSGEB Destekleri

 • Girişimcilik Destek Programı
 • Genel Destek Programı
 • İşbirliği Güç Birliği Destek Programı
 • Kobi Proje Destek Programı
 • Kobigel – Kobi Gelişim Destek Programı
 • Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
 • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

E-bültenimize kaydolarak tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz

© Cumhuriyet Teknokent - 2022