Üniversite Sanayi İşbirliği

Bu modülün ana ekseni, üniversitelerin sahip oldukları akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasıdır. Bu modül çerçevesinde TTO tarafından yürütülecek faaliyetler; çeşitli iletişim araçlarının kullanılarak firmaların Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, belirlenen projelere destek verecek araştırmacıların bulunması, projeler ile araştırmacıların eşleştirilmesi, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması, projelerin yürütülmesi esnasında verilecek koordinasyon hizmetleri olarak örneklendirilebilir.

Amaç ve Hedef Kitle

•Cumhuriyet Üniversitesi’nin araştırma potansiyelini kullanarak sanayimizin problemlerine çözümler üretmek ve böylece uluslararası rekabet gücümüzün yükselmesi ve ihracatımızın orta/ileri teknolojili ürünlerden oluşacak şekilde artması hedefine katkıda bulunma,

•Bölgemizdeki OSB’ler, sanayi Ar-Ge merkezleri ve KOBİ’ler ile birlikte ulusal/uluslararası projeler yapma.

Faaliyetler

•Sanayi ziyaretlerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda ilgili araştırmacılara firmaların sorunlarının aktarılarak çözüm/proje üretme süreci başlaması,

•Üniversitemizde belirli bir aşamaya gelmiş araştırmalar, portföyümüzde bulunan sanayi kuruluşlarına sunularak teknolojik ürüne yönelik proje oluşturulması,

•Üniversitemizin Ar-Ge laboratuarlarından sanayi kuruluşlarının da yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması,

•Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarını teşvik etmek için, hibe fonlardan yararlanacak şekilde sanayi ile ortak projeler,

•Başlatılan projelerin izlenmesi ve koordinasyonu

E-bültenimize kaydolarak tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz

© Cumhuriyet Teknokent - 2022