Teknokent

Teknokent Nedir?

Teknokent/Teknopark, ülkemizde yürütülen Araştırma Geliştirme Faaliyetlerini ve Üniversite-Sanayi İşbirliği’ni teşvik etmek amacıyla 2001 yılında yürürlüğe giren 4691 no’lu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile kurulmuştur. Daha sonra 6170 Sayılı kanun ile güncellenmiştir. İlgili kanunlar özel sektör şirketlerini teknoloji tabanlı Ar-Ge projeleri geliştirmeye yönlendirebilmek ve bu şirketlerin emek yoğun Ar-Ge süreçlerini destekleyebilmek için tasarlanmıştır.

Teknokentler/Teknoparklar Ar-Ge ekosisteminin oluşturulabilmesi için Ar-Ge yapan şirketleri bir araya getirerek, Ar-Ge süreçlerinin hızlanmasını amaçlamaktadır. Teknokentlerde yer alan farklı uzmanlık alanlarına sahip şirketler, birçok ortak Ar-Ge projesi üzerinde çalışma yapmaktadırlar. Teknokentler/Teknoparklar önemli bir nitelikli iş gücü piyasası oluşturmakta olup, üniversite kampüslerine olan yakınlıkları ile hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin doğrudan özel sektöre dolayısıyla ekonomiye katkıda bulunmasını sağlamaktadır.

Teknokentlerin/Teknoparkların içerisinde yer alan Teknoloji Transfer Ofisleri’de Teknokent firmalarının, projelerine finansman bulunması, proje süreçlerinin hızlandırılması, katma değeri yüksek ürünlerin pazara çıkarılması ve ihracata dönüşmeleri noktasından önemli hizmetler sunmaktadır.

Teknoloji geliştirme bölgeleri aşağıdaki gibi farklı isimlerle de adlandırılabilmektedir:

Teknokent (Teknopolis/Teknopol), Teknoloji Parkı (Technology Park/Teknopark), Araştırma Parkı (Research Park), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Technology Development Zone), Bilim Parkı (Science Park) ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (Technology Development Center).

Mevzuat

Kanun
5746 sayılı “Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”
• 4691 sayılı “TGB Kanunu”
Yönetmelik
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Proje Destek ve Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik
Sunumlar
Ar-Ge Reform Paketi
R&D Reform Package

Teknokentin Avantajları
TGB Kanunu kapsamında,
Bölgede çalışan firmaların bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden;
Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden;
Bölgede üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımlarının teslim ve hizmetleri KDV’den;
31.12.2023 tarihine kadar müstesnadır.

Ayrıca,
Sigorta Primi Desteği olarak, ücreti gelir vergisinden istisna olan personellerin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta pirimi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Akademisyen ve Öğrenciler İçin Avantajlar
•Öğretim Elemanları
Üniversitelerinin izniyle, yaptıkları Ar-Ge faaliyetlerini ticarileştirmek üzere;

•Cumhuriyet Teknokent’te şirket kurabilir,
•Kurulu bir şirkete ortak olabilir,
•Kurulu bir şirkette çalışabilir ve/veya şirketin yönetiminde görev alabilirler.

•Öğrenciler
°Stajlarını Cumhuriyet Teknokent’te yapabilirler.
°Bitirme ödevlerini, yüksek lisans ve doktora tezlerini Cumhuriyet Teknokent’te faaliyet gösteren firmalar ile işbirliği içerisinde yapabilirler. Bu sayede yapılan çalışmalar sadece teoride kalmaz, pratik olarak uygulanabilen ürünler ortaya konulur.
°Cumhuriyet Teknokent firmalarında part time ya da tam zamanlı olarak çalışabilirler. Bu sayede henüz öğretim hayatı devam ederken ilgili sektörde tecrübe kazanırlar.
°Cumhuriyet Teknokent tarafından düzenlenen eğitim, konferans ve seminer gibi etkinliklerle sektörü tanıma, kendini geliştirme fırsatı bulurlar.

Başvuru Süreci
Firmalar veya şahıslar ön başvurularını web sitemiz üzerinden online olarak, teknokent yönetim ofisine müracaat ederek veya ön başvuru formunu doldurup fakslayarak yapabilirler. Yapılan ön başvuru sonrası firma ile görüşme yapılır ve başvurunun eksik kısımları tamamlanır.

Ön başvuru aşamasını başarıyla geçen firmalar, Esas Başvuru Dosyalarını hazırlarlar. Esas başvuru dosyasını eksiksiz şekilde teslim eden başvuru sahiplerinin dosyaları “Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilir. Kurul gerekli görürse başvuru sahipleri değerlendirme kurulu toplantısına katılarak, sunum yaparlar. Kurul dosyanın değerlendirmesini yapar ve nihai sonuç başvuru sahibine bildirilir.

Başvurusu kabul edilen firmalara uygun bir yer bulunması durumunda hemen ofis tahsis edilir, aksi halde bekleme listesine alınırlar. Başvurusu reddedilen firmalar Cumhuriyet Teknokent’e kabul edilmezler.

E-bültenimize kaydolarak tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz

© Cumhuriyet Teknokent - 2022