Bireysel Başvuru

BAŞVURU SÜRECİ

Ön Başvuru

Gerçek kişiler ar-ge/inovasyon/yenilik niteliği olan bir proje ile başvuru yapabilmektedir. Ön başvurularını web sitemiz üzerinden online olarak, teknokent yönetim ofisine müracaat ederek veya ön başvuru formunu doldurup fakslayarak yapabilirler. Yapılan ön başvuru sonrası başvuru sahibi ile görüşme yapılır ve başvurunun eksik kısımları tamamlanır. Ön Başvuru, Cumhuriyet Teknokent bünyesinde faaliyette bulunmak isteyen başvuru sahibinin (daha sonra kurulacak firmanın) Esas Başvuru sürecini hatasız, hızlı ve etkin bir şekilde tamamlamaları için yapılan bir danışmanlık aşamasıdır. Ön Başvurunun amacı başvuru sahibinin Cumhuriyet Teknokent bünyesine dahil olmasında kanuni bir sakınca bulunup bulunmadığı ve formların şeklen ve içerik olarak doğru doldurulmuş olmasından emin olmaktır.  Ön Değerlendirme sonucu Cumhuriyet Teknokent Yönetimince başvuru sahibine bildirilir. Değerlendirme kurulu tarafından incelenen ve kabul edilen başvuru için esas başvuru süreci başlatılır. Cumhuriyet Teknokent’e Ön Başvuru ücretsiz olup aşağıda yer alan ön başvuru bağlantısını kullanarak yapılmaktadır. İstediğiniz takdirde başvuruyu süreci hızlandırmak amacıyla online olarak sitemiz üzerinden yapabilirsiniz. Formların doldurulması ile ilgili her türlü sorunuz için Cumhuriyet Teknokent hizmetinizdedir.

Ön Başvuru Yapmak İçin Tıklayın

             

Esas Başvuru aşamasına geçebilmek için her şeyden önce “Ön Başvuru” aşamasının eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir. Ön Başvuru işlemi tamamlanıp onaylandıktan sonra, esas başvuru işlemlerine geçilir.

Esas Başvuru

Ön başvuru aşamasını başarıyla geçen başvuru sahipleri için Esas Başvuru Dosyalarını hazırlaması istenir. Projede Ar-Ge içeriğinin uygun/yeterli olmaması nedeni ile reddedilen projeler Cumhuriyet Teknokent’e kabul edilmezler. Ancak proje içeriğinde gerekli düzenlemeleri tamamlamaları istenir ve yeniden değerlendirme süreci başlatılabilir. Esas başvuru dosyasını hazırlaması istenen başvuru sahipleri proje değerlendirme bedelini aşağıda bilgileri verilen şirketimiz hesabına yatırarak başvuru sürecini başlatır.

Esas başvuru dosyasını eksiksiz şekilde teslim eden başvuru sahiplerinin projeleri Cumhuriyet Teknokent değerlendirme kurulu tarafından belirlenecek olan hakemlerce değerlendirilir.

Hakemlerin ikisi akademisyen biri sektör temsilcisi uzman olarak ayrıca; Kuluçkaya uygun olarak kabul edilen projelerde ise konusunda uzman bir öğretim ve en az bir üyeli “Proje Değerlendirme Komisyonu” ile projeler değerlendirilir. Cumhuriyet Teknokent Değerlendirme Kurulu gerekli durumlarda başvuru sahiplerini Cumhuriyet Teknokente davet ederek sunum yapmalarını isteyebilir. Hakemler tarafından dosyanın değerlendirmesi yapılar ve nihai sonuç başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen şahıslara (proje sahiplerine) şirket kurmaları için yazılı bir bildirim yapılır. Şirket kurulum sürecinin tamamlanması ile Cumhuriyet Teknokent bünyesinde uygun bir ofis tahsis edilir.

  1. Başvuru sahibi Cumhuriyet Teknokent A.Ş’ ne ait aşağıdaki banka hesabına 2.000 TL + KDV esas başvuru ücretini yatırarak esas başvuru işlemlerini başlatabilir.

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HESABI

HESAP SAHİBİ: Sivas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.

BANKA ADI: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI (TÜRK LİRASI)

ŞUBE ADI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ /SİVAS

IBAN NUMARASI: TR96 0001500158007287744887

  1. Yatırılan ücrete ait dekont ile birlikte taahhütname doldurularak idari işlemler birimine elden teslim edilir.
  2. Bu aşamada başvuru sahibine http://basvuru.cumhuriyetteknokent.com web adresine girip başvurusunu yapabilmesi için kullanıcı adı ve şifre verilmektedir. Bunun için başvuru sahibinin geçerli bir e-posta adresi beyan etmesi gerekmektedir.
  3. Başvuru sahibi tarafından tamamlanan Esas Başvuru işlemi yapılan inceleme sonucunda gereken eksik evraklar, ilave edilmesi gereken teknik detaylar belirlenir. Başvuru sahibi eksik belgeler için bilgilendirilerek düzeltmelerle esas başvuru işlemleri tamamlanması istenir.
  4. Girişi tamamlanmış esas başvurusuna ait dosya, çıktı alınır ve başvuru sahibi tarafından projenin her sayfası imzalanarak idari işlem birim personeline teslim edilir.
  5. Esas Başvuru, hakem değerlendirme süreci sonunda kabul, revizyon ve red kararı ile sonuçlanabilir. Değerlendirme sonuçları 10 iş günü içinde proje sahibine bildirilir.
  6. Kabul edilen proje başvuruları için başvuru sahibinin şirket kurulum sürecini başlatması istenir. Bu süreç içerisinde Cumhuriyet Teknokent tarafından ofis adresi başvuru sahibine bildirilir.
  7. Şirket kurulumundan sonra kiralanacak ofis adresli evraklar, Cumhuriyet Teknokent’e başvuru sahibi/şirket yöneticisi tarafından idareye teslim edilir. Bu evraklar teslim edilmeden kira sözleşmesi yapılmaz ve anahtar teslim edilemez.
  8. Revizyon ve red kararı alınan projeler için sonraki değerlendirme kurulunda görüşülmek üzere revize başvurular teslim alınır.
  9. Kira sözleşmesi yapılan Girişimci Firma kira aidatlarını Cumhuriyet Teknokent’e ait aşağıdaki banka hesabına yatırır.

CUMHURİYET TEKNOKENT KİRA VE AİT HESABI

HESAP SAHİBİ: Sivas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.

BANKA ADI: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI (TÜRK LİRASI)

ŞUBE ADI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ /SİVAS

IBAN NUMARASI: TR96 0001 5001 5800 7287 7448 87

ÖNEMLİ NOT: TÜM ESAS BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK YAPILMAK ZORUNDADIR, YAZILI BAŞVURULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR!

E-bültenimize kaydolarak tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz

© Cumhuriyet Teknokent - 2022